system do montażu na krótszym boku
dach płaski / grunt

NN

system do montażu na dłuższym boku
dach płaski / grunt

XV

system do montażu na dłuższym boku
grunt / farmy PV

XF

akcesoria
dodatkowe dociążenie

NC