Bloczki balastowe XF15 wykorzystane do budowy farmy fotowoltaicznej